Από τις ορχιδέες της Χίου


 
Orchis italica
Orchis anatolica
Orchis italica
 
         
 
Ophrys fucciflora
 Ophrys fucciflora
Orchis morio
 
         
 
Ophrys fucciflora
Ophrys phryganae

Orchis morio
 
         
 
Ophrys fucciflora
Ophrys regis-ferdinandii
Ophrys ferrum-equinum
 

 

 

 
Ophrys apifera
     
 
Ophys umbilicata
Serapias bergonii
Serapias bergonii
 
         
 
Ophrys umbilicata
Ophrys straussii
Ophrys provincialis
 
 
Anacamptis pyramidalis

Ophrys iricolor
   
 
Orchis laxiflora (f.albina)


Ophrys homeri

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
      για τις κρατήσεις σας, εδώ...